Shri Sanjay Arora, IPS

Shri Sanjay Arora, IPS

पुलिस महानिरीक्षक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

पुलिस महानिरीक्षक का संदेश

फोटो गैलरी

वीडियो गैलरी

छत्तीसगढ़ सेक्टर छत्तीसगढ़ सेक्टर

 

 छत्तीसगढ़ सेक्टर मुख्यालय ,के.रि.पु.बल

 पुराना हिदायतुल्लाह नेशनल यूनिवर्सिटी ,

 रायपुर,छत्तीसगढ़

 पिन –           492001

 फ़ोन न :       0771-2432902

                  0771-4247180

 मेल आईडी   igpopsctg@crpf.gov.in

                  igopscg@gmail.com

Go to Navigation